top of page

5 praktische tips voor meer vertrouwen in teams

Vertrouwen is de fundering van elk team

Het is tegelijkertijd ook het meest spannende en persoonlijke onderwerp wat er is. Vertrouwen is een kwetsbaar fenomeen, waarin snel scheurtjes kunnen ontstaan of wat zelfs gebroken kan worden en vaak moeizaam te herstellen is. Maar waar gaat vertrouwen als fundering eigenlijk over?


Vertrouwen gaat er mijns inziens over dat je als teamleden je voor elkaar durft open te stellen. Als je elkaar vertrouwt ben je niet bang om te zeggen wat je echt vindt of voelt, zonder je in te houden. Je durft zelfs je fouten toe te geven en over je zwakheden te praten, zonder dat je bang hoeft te zijn dat het tegen je wordt gebruikt.


Waarom is het zo belangrijk? Als er geen vertrouwen is, zal het team ook niet bereid zijn om open het gesprek met elkaar aan te gaan of productieve discussies te voeren. Dit leidt vervolgens tot een lage betrokkenheid bij een project of besluit. Laat staan dat de teamleden elkaar verantwoordelijk gaan stellen voor gemaakte afspraken. Dit heeft weer als gevolg dat teamleden eerder streven naar individuele erkenning en aandacht wat ten koste gaat van de gezamenlijke doelen en resultaten. Kortom: vertrouwen is essentieel.


Hoe herken je of er wel of geen vertrouwen is binnen het team?


Als er vertrouwen is zullen teamleden:

• Zich kwetsbaar opstellen.

• Zwakheden en fouten durven toegeven.

• Om hulp durven vragen.

• Naar elkaar luisteren.

• Hun oordeel naar elkaar uitstellen.

• De kwaliteiten en talenten van hun teamleden zien, waarderen en benutten.


Als het vertrouwen ontbreekt zullen teamleden:

• Zich niet of weinig openstellen.

• Fouten en zwakheden verbergen.

• Het lastig vinden om hulp te vragen.

• Weinig gemotiveerd zijn om gezamenlijke doelen en resultaten te behalen.

• Niet openstaan voor feedback.

• Elkaars kwaliteiten en talenten niet inzien, waarderen of benutten.


5 praktische tips om aan de slag te gaan met vertrouwen

Natuurlijk zijn er een aantal praktische tips te noemen om laagdrempelig aan de slag te gaan met het thema vertrouwen. 1. Laat teamleden allemaal dezelfde persoonlijke beantwoorden en met elkaar delen om elkaar beter te leren kennen. 2. Laat teamleden elkaars sterke en zwakke punten ontdekken, bijvoorbeeld met behulp van een talentscan en teamscan. 3. Creëer via teambuilding een gezamenlijke positieve ervaring, bijvoorbeeld dit concept met Next Level Escaperoom Eindhoven.

4. Geef zelf het goede voorbeeld door open en eerlijk te communiceren en je kwetsbaar op te stellen. Bijvoorbeeld over waar je tegenaan loopt tijdens je werkzaamheden en waar je hulp bij zou kunnen gebruiken. 5. Deel kennis met elkaar om samen een probleem op te lossen en stimuleer dat uitdagingen samen aangepakt kunnen worden.


Terug naar de basis Echter heeft het opbouwen of zelfs herstellen van vertrouwen vaak een gedegen aanpak nodig. Dit is niet binnen een dag, week of maand geregeld. Vaak is het nodig om terug te gaan naar de basis. Waarom zijn jullie als team bij elkaar? Wat zijn voor jullie belangrijke waarden? Hoe matchen die met jullie persoonlijke waarden? Welke kwaliteiten en talenten heb je in huis? Wat is ieders rol, heeft iedereen een plek binnen het team etc.?


Ik ga graag met je in gesprek Ben je benieuwd naar mijn aanpak of wil je graag sparren over het thema vertrouwen binnen jouw team? Neem contact met mij op via een persoonlijk bericht of bel via 06-23041703. Dan plannen we vrijblijvend een call in.

Comments


bottom of page